Unit 6 The Environment: Getting Started

UNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

 

Match these environment problems to the pictures (Ghép các vấn đề môi trường này vđi các hình vẽ)

a) air pollution (ô nhiễm không khí)

b) spraying pesticides (phun thuốc diệt sâu bọ)

c) garbage dump (bãi rác)

d) water pollution (ô nhiễm nước)

e) deforestation (tàn phá rừng)

f) dynamite fishing (đánh bắt cá bằng mìn)

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Unit 6 The Environment: Listen and Read

 Unit 6 The Environment: Speaking

 Unit 6 The Environment: Listening

 Unit 6 The Environment: Reading

 Unit 6 The Environment: Write

 Unit 6 The Environment: Language Focus

Từ khóa: ,